woensdag 18 juni 2008

2008 vlucht boeken naar Zuid Afrika

ann vraagt of we de vliegtickets naar sa al zullen boeken en ze stelt voor dat ik dat doe.
ik wil laten zien dat ik dat kan: snel en efficient, zodat ann tevreden is over mij en mij fijn vind en het ziet zitten om met mij op reis te gaan.
ik wil laten zien dat ik iemand ben die dingen gedaan krijgt, perfect, zoals ik ann zie en beoordeel.
maar ik heb mijn ma haar kredietkaart nodig en dus wil ik dat ze betaalt, dus stel ik me afhankelijk van haar.
ze zei dat ze wil dat ik verzekering neem toen ze zag dat er bij die vlucht geen bij was, en dan reageerde ik met kwaadheid, want ik kreeg niet wat ik wilde. het lukte niet...en ik voelde me gemachtmisbruikt, zo van 'ik betaal haar terug ik heb enkel haar kaart nodig, ze hoeft zich er voor de rest niet mee te bemoeien. en ik sta in voor mezelf als er iets zou 'mislopen''.

maar ik wilde het zo snel mogelijk gedaan krijgen, omdat ann dat wilde of voorstelde en ik wil ann niet teleurstellen.
volgens een bepaald plan waaraan ik vasthield, dus toen mama niet meteen ok zei werd ik gefrustreerd want het plan verliep niet zoals ik het me had ingebeeld.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd ann niet te willen teleurstellen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te willen doen wat ann zegt of voorstelt, zodat ze een goed beeld heeft van mij, een goede positieve beoordeling, zodat ze zich goed voelt over mij, zodat ik me goed kan voelen over mij.
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan angst te hebben dat alles niet snel en efficient verloopt zoals ann het had voorgesteld uit angst dat ze zich mss gefrustreerd zou voelen en mij niet meer positief zou beoordelen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd ann van mij af te scheiden door angst te hebben dat ze me niet leuk vind door iets wat ik al dan niet doe
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta angst te hebben om iets 'mis te doen', iets waardoor het hele sa gedoe 'gecompliceerd'word omdat het dan mijn schuld zal zijn
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te denken dat ik ann nodig heb om mij leuk te vinden
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat er iets mis kan lopen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te willen aan andere mensen hun verlangens en verwachtingen voldoen om hen blij te maken zodat ik me blij kan voelen omdat mensen mij goedkeuren omwille van wat ik deed
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te denken dat ik ann nodig heb om mij te accepteren
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te denken dat het noodzakelijk is dat we ons amuseren bij elkaar
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te willen dat ann mij ziet als een vriendin
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan positieve aandacht te willen van ann zodat we vrienden kunnen zijn zodat ik me geaccepteerd kan voelen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te willen dat ann mij beoordeeld omwille van wat ik doe, zoals ik dat bij haar doe
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd ann te beoordelen als snel en efficient en slim en inzichtvol omwille van wat ze deed, nl de goedkoopste reis vinden
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf minder te vinden dan ann omdat ik wat ik doe vergelijk met wat zij doet en denk dat ik niet zou kunnen wat zij doet
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te denken dat ik moet kunnen wat ann doet om ook goed te zijn
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer ann (en heel veel andere meisjes) te zien en te beoordelen als een voorbeeld voor mij waar ik aan moet voldoen om goed genoeg te zijn
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer ann te zien als de rechter die mij beoordeeld op basis van wat ik doe en mij of wel kan goedkeuren of wel afkeuren
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta werkelijk te geloven dat ann is wat ze doet
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta werkelijk te geloven dat ik ben wat ik doe
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta te denken dat ik niets kan, dus ben ik ook niets, maar dat vind ik enkel omdat ik denk dat ik moet doen wat anderen doen, wat nooit werkelijk vanuit mezelf komt, dus creer ik het zelf
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het mogelijk is dat ik minder ben, op welke manier ook, dan ann, of dan wie dan ook
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta in te zien dat ik me enkel minder voel dan ann omdat ik denk dat ik niet goed genoeg ben omdat ik niet doe wat ann doet
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta angst to hebben dat ann me zal beoordelen als een luie en een profiteur, iemand die wacht tot anderen het werk doen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta mezelf te beoordelen als een profiteur, iemand die anderen het werk laat doen, uit angst om te falen in wat ik doe (omdat ik het niet kan vergelijken)
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta alles wat ik doe te vergelijken met wat anderen doen en te denken dat mijn handelingen en gedrag moeten lijken op die van anderen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van mijn handelingen door te denken dat ze bepalend zijn voor wie ik ben
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mensen te beoordelen en definieren o b v hun gedrag obv wat ze doen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan angst te hebben om iets te doen wat ann niet zint
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te beseffen dat niet ann maar ik mezelf beoordeel o b v wat ik al dan niet doe
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan zelf acceptatie te laten afhangen van wat ik doe
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf enkel geaccepteerd te voelen wanneer ik dingen doe die anderen apprecieren
ikvergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf enkel te apprecieren door dingen te doen die anderen apprecieren
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan te beseffen dat ann als hoe ik ze nu ken , enkel een plaatje is in mijn geest , als afgescheiden van mezelf, als hoe ik mezelf heb toegestaan te worden, dat mijn systeem nodig heeft om zichzelf in stand te houden: beoordeling
ik vergeef mezelf dat ik mezelf hebtoegestaan te denken dat hoe ann al dan niet denkt over mij, een impact kan hebben op mij als wie ik werkelijk ben
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf als zelf expressie te limiteren en te ontkennen door rekening te houden met de verwachtingen die ik dacht dat ann had over mij
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan te beseffen dat ik de enige ben die verwachtingen maakte over mezelf
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan een verwachting als een afgescheiden beeld in mijn geest heb geplaatst over het 'reizen naar zuid afrika'
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te limiteren in mijn expressie door een bepaald doel te willen bereiken, nl zo snel mogelijk tickets bestellen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te denken dat, omdat er iemand anders bij betrokken is, ik me aan bep regels moet houden, vb zo snel mogelijk, zo efficient mogelijk etc
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan ann van mij af te scheiden door te denken dat ik met haar verwachtingen over de reis moet rekening houden
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan te realiseren dat ik ann haar verwachtingen niet ken, enkel de mijne, die ik mezelf heb toegestaan te projecteren in ann
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij afhankelijk te maken aan mama omdat ik het een bepaalde manier wilde en ik haar daarvoor nodig had om dat te bereiken
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te reageren met kwaadheid wanneer ze me niet onmiddellijk gaf wat ik wilde
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te denken dat mama mij iets belangrijks ontzegde
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd me gefrustreerd te voelen omdat iets niet is verlopen zoals ik verwacht had
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te denken dat ann iets van mij verwachtte en dat ik daar koste wat kost aan moest voldoen omdat ik haar positieve beoordeling nodig heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat alles moet verlopen volgens een bepaald plan
ikvergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het erg is als dingen niet volgens plan zouden verlopen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te denken dat bepaalde dingen belangrijker zijn dan andere
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het belangrijk te vinden om naar sa te gaan omdat er bepaalde mensen wiens goedkeuring ik wil bij betrokken zijn
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om iets 'mis te doen', waardoor ik mijn plannen moet veranderen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben dat andrea bernard etc van de farm en ann mij zullen beoordelen als dom oninzichtvol, naief loom verward verstrooid angstig als ik mijn plannen zou veranderen of als er iets zou 'mislopen'
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te denken dat andere mensen vanalles van mij verwachten
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta vanalles van anderen te verwachten, vb dat zij het beter weten dan ik
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta afhankelijk te zijn van anderen om bepaalde beslissingen te maken
ikv ergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om te falen als ik iets doe en dan maar het over te laten aan anderen, die het zogezegd beter kunnen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om iets te doen wat ik nog nooit eerder gedaan heb vanuit angst om te falen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een beeld te maken een verwachting te maken bij alles wat ik doe of van plan ben te doen en dan angst te hebben dat ik niet aan die verwachting zal kunnen voldoen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te beseffen dat ik onmogelijk kan weten hoe iets zal verlopen dat ik nog nooit gedaan heb, dus kan ik er onmogelijk een beeld van vormen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een verwachting te maken over mama, nl dat ze meteen zou betalen en mij gefrustreerd te voelen wanneer die verwachting niet vervuld werd
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat er iets in de toekomst belangrijker is dan hier in en als het moment
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta te denken dat er iets is dat absoluut gedaan moet worden buiten dit process dat zich afspeelt in en als elk moment als ademhaling
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta rekening te houden met de eventuele verwachtingen van anderen door te denken dat ik hen nodig heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd anderen belangrijker te vinden dan mezelf door te geloven dat ik heb nodig heb om te overleven
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat ik mijn mama nodig heb om iets voor mij te doen en dat het erg is dat ze dat niet heeft gedaan
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren a h v het reizen naar s a met ann
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan beelden en verwachtingen te vormen over het reizen met ann naar sa
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te denken dat het noodzakelijk is voor mij als wie ik ben om te reizen met ann naar sa
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van die gebeurtenis door te denken dat het belangrijk is voor mij
ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te beseffen dat er niets bestaat buiten dit moment er is dus geen belangrijke gebeurtenis, behalve ademhaling
niet voor mij en niet voor ann
ik hoef geen rekening te houden met anderen of met verwachtingen want ik besef dat ik die allen creer als beelden in mijn geest als afgescheiden van mezelf als wie ik mezelf heb toegestaan te worden
ik heb geen mensen of gebeurtenissen nodig
ikvergeef mezelf dat ik mezelf toesta te willen vluchten van mezelf als wie ik ben hier door verwachingen te plaatsen in een gebeurtenis of mensen
ik ben een en gelijk aan alle gebeurtenissen en alle mensen als wie ik ben als ademhaling hier
ik ben een en gelijk aan ann ik heb haar niet nodig
zij is geen beoordeling of beeld of definitie, noch ben ik dat
ik ben een en gelijk aan mama, ik heb haar niet nodig
zij is geen beoordeling of beeld of definietie, noch ben ik dat
ik ben een en gelijk aan de reis naar s a ik heb het niet nodig
het is geen beeld beoordeling definietie of verwachting noch ben ik dat
ik ben hier en hier is al wat is als wie ik ben
ik ben geen angst
ik kan niet falen
ik ben geen gedrag of handeling of beoordeling
ik ben zelf beweging in en als het moment
als ademhaling
dat is belangrijk en niets anders want niets anders bestaat
verwachtingen zijn illusies
ik niet
ik ben hier

Geen opmerkingen: