dinsdag 21 juni 2011

2011 zelf vergeving ivm geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn leven weg te geven en af te geven aan geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben van geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld van mezelf af te scheiden door ernaar te verlangen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld te verafgoden
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd andere wezens van mezelf af te scheiden en relaties te creeren met andere wezens omwille van geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen naar geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen om een miljonair te zijn
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd alles te doen voor geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te liegen tegen anderen als mezelf voor geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te leven voor geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan als een slaaf van het geld systeem dat bestaat in deze wereld, het systeem waarin je moet werken voor geld, waarin ik mijn expressie moet veranderen, waarin ik aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om geld te krijgen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd moeite te doen om aan de voorwaarden die bestaan in deze werkelijkheid, en die ik heb meegekregen van mijn ouders en familie, te voldoen om geld te krijgen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld mijn god is
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd op geld te vertrouwen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet te vertrouwen vanuit het geloof dat geld het enige is dat ik echt kan vertrouwen in deze werkelijkheid
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld het enige in deze werkelijkheid is dat mij werkelijk kan en zal ondersteunen om te kunnen overleven, om te kunnen bestaan
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld mijn redder is, dat ik gered ben als ik geld heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als angst om geld te verliezen en om geen geld te krijgen en te hebben in de toekomst
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik verloren ben zonder geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik geen zekerheid heb zonder geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te zoeken in geld en te geloven dat ik mezelf zal vinden in geld en te geloven dat ik mezelf pas werkelijk kan zijn als ik veel geld heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik me pas kan ontspannen als ik veel geld heb, zodat ik me niet meer hoef zorgen te maken over de toekomst omdat ik geld genoeg heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vertrouwen op het geldsysteem dat bestaat in de werkelijkheid
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccpeteerd mijn leven, mezelf in de handen van het geldsysteem te leggen vanuit het geloof dat het geldsysteem voor mij zal zorgen, als een geloofsysteem dat ik heb gekopieerd van mijn ouders en familie
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te verkopen aan het geldsysteem vanuit het geloof dat het geldsysteem voor mij zal zorgen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer niet voor mezelf te zorgen vanuit de verwachting en het geloof dat geld voor mij zal zorgen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta het geldsysteem te voeden met mijn energie zodat het geldsysteem mij zal voeden
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer energie in mezelf op te wekken om het geldsysteem mee te voeden vanuit het verlangen, het geloof en de verwachting dat het geldsysteem mij zal voeden
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mijn leven als mezelf te laten bepalen door geld en het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet te respecteren vanuit het geloof dat ik mezelf niet nodig heb om te overleven maar wel het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het geldsysteem te respecteren vanuit het geloof dat ik geld nodig heb om te bestaan
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om geen geld te hebben en om mijn geld te verliezen omdat ik al mijn vertrouwen aan het geldsysteem heb gegeven en dus het gevoel heb dat ik niet op mezelf kan vertrouwen en dus zonder geld niets ben
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn waarde af te meten aan het geld dat ik heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik waardeloos ben als ik geen geld heb
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben om waardeloos te zijn
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van waarde door te geloven dat het iets is dat ik kan verliezen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld mijn leven als mezelf waarde geeft
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren en te identificeren ahv hoeveel geld ik heb vanuit het geloof dat geld de waarde van mijn leven als mezelf bepaald
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld de waarde van mijn leven als mezelf te laten bepalen
ik vergeef mezelf dat ik waardeloosheid heb toegestaan en geaccepteerd heb te bestaan in mezelf
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een werkelijkheid te creeren waarin de waarde van een wezen wordt bepaald door het al dan niet hebben van geld, waarin sommige wezens macht krijgen over andere wezens, en waarin wezens misbruikt worden omdat ze geen geld hebben
ik vergeef mezelf dat ik misbruik omwille van geld heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in de werkelijkheid als mezelf
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misbruiken door andere wezens voor geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het ok is om mezelf te laten misbruiken voor geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het ok is dat sommige wezens andere wezens misbruiken in de naam van geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te misbruiken voor geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik minder ben dan geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld macht heeft over mij
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn macht af te geven aan geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik mijn macht moet afgeven aan geld, aan het geldsysteem, omdat mijn ouders en mijn familie dat ook doen
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld te zien als mijn god omdat mijn ouders en familie dat ook doen en omdat ik mezelf heb toegestaan mijn ouders te vertrouwen ipv mezelf omwille van angst
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het geldsysteem groter, machtiger en krachtiger is dan mezelf
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij geintimideerd te voelen door het geldsysteem in deze werkelijkheid
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat ik zwakker ben dan het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf af te scheiden van geld en het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geobsedeerd te zijn door geld
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld de waarde van het leven bepaald als wat ik heb gezien en geleerd van mijn ouders, die zich altijd zorgen maakten om geld, om financieën en die leefden voor geld, en geld vertrouwden ipv zichzelf
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het geloof dat ik een nietige slaaf ben van het geldsysteem te hebben gekopieerd van mijn ouders
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te kijken naar het geldsysteem in deze wereld op dezelfde manier als mijn ouders, namelijk vanuit het geloof dat ik maar een slaaf ben en dat ik klein, nietig en zwak en inferieur ben tegenover het geldsysteem en al de mensen die het geldsysteem runnen, zoals bankdirecteuren, ministers, presidenten, politici, historische figuren, koningen en koningingen, etc
al de mensen die algemeen gezien worden als 'de machthebbers'
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer net als mijn ouders te geloven dat ik eigenlijk tot niets werkelijks in staat ben in deze werkelijkheid en dat ik maar een machteloze, nietige werker ben in het systeem en dat ik voor eeuwig en altijd zal werken en zwoegen voor het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd net als mijn ouders te geloven dat ik dom en minderwaardig ben tegenover het geldsysteem en de 'machthebbers' in het geldsysteem en dat ik nooit iets zal kunnen veranderen in het systeem en dat ik voor eeuwig en altijd zal blijven werken en zwoegen in het systeem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat er een groot machtig, sterk systeem buiten mezelf bestaat en dat ik er een nietige slaaf in ben, als een geloof dat ik mezelf heb toegestaan te kopieren van mijn ouders
ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren en identificeren als slaaf van het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij te laten verzorgen en ondersteunen door het geldsysteem maar geen verantwoordelijkheid te nemen voor het geldsysteem
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een alternatieve werkelijkheid te creeren, een bubbel waarin ik besta als persoonlijkheid in en als relaties waarin ik mij laat ondersteunen en verzorgen door het geldsysteem maar geen verantwoordelijkheid neem voor het bestaan van het geldsysteem in deze werkelijkheid en geen verantwoordelijkheid neem voor de eigenlijke werkelijkheid

tot hier en niet verder:
ik ben geen slaaf
ik ben één en gelijk aan het geldsysteem
ik ben een en gelijk aan geld als zelf ondersteuning en zelf vertrouwen
ik ben zelf ondersteuning en zelf vertrouwen als hier als het bestaan als de werkelijkheid
ik ben geen bubbel
ik ben niet hebberigheid
ik ben niet verlangen
ik ben niet egoisme
ik ben geen bewustzijnssysteem als afscheiding
ik ben niet angst
ik ben geen gevangene van angst
ik ben zelf verantwoordelijkheid als hier als het principe van eenheid en gelijkheid als wie ik werkelijk ben als het leven zelf
ik ben niet energie
ik ben HIER